ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ನಾನು

ಇಮೇಜ್
ಮೂಲ: ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಲೆ ಅನುವಾದ: ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಹಾಡು ನಾನು, ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಳೆವ ಎಲೆ. ನಾನು ಚಂದ್ರಮನನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಅಲೆ, ನಾನು ಮರಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿವ ನೀರ ಸೆಲೆ. ನಾನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿಸುವ ಮುಗಿಲು, ನಾನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಭೂಮಿ. ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆರಗುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ನಾನು, ನಾನು ಕೈಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಆ ಸದ್ದು ನಾನು ಯಾವುದು  ಉದ್ಗರಿಸುವುದೋ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು.

ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಹಗುರಾಗಿ

ಇಮೇಜ್
ಮೂಲ: ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬಿ. ಯೇಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಂಧಿಸಿದೆ ನನ್ನೊಲವನ್ನು ರಾ ಣಿಯ ಉದ್ಯಾನದೊಳಗೆ, ಹಿಮದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ನಡೆದುಬಂದಳು ಬಳಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಚಿಗುರುವುದೋ ಹಸಿರೆಲೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಹಗುರವಾಗಿ ಎಂದಳು ನನಗೆ. ಕೇಳುವ ವಿವೇಕವಿತ್ತೇ ನನ್ನ ಬಿಸಿರಕ್ತಕ್ಕೆ? ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ತಲೆಗೆ. ನದಿಯ ಬಳಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆನು ನನ್ನೊಲವನ್ನು, ಹೀಗೆಂದಳು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಿಮಶ್ವೇತ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು: ನೋಡಿದೆಯಾ ಪಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲನ್ನು? ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಹಗುರವಾಗಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಈಗ  ಕಂಬನಿ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ ಕಣ್ಣು.

ಆಧುನಿಕ ಕವಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವೀಕಾರ

ಇಮೇಜ್
ಹಿಂದಿ ಮೂಲ: ಅಗ್ನೇಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಯಾರದ್ದೋ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಕಿತ್ತು ತಂದಿದ್ದರು ಜೇನುಗೂಡು ನಾನು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡೆ  ಜೇನು ಯಾರದೋ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಗರಿಮೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿದೆ  ಯಾರದೋ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ತಾಪ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಾನದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ. ಯಾರಲ್ಲೋ ಕಂಡಾಗ ನೈಪುಣ್ಯ ನಾನು ನೋಡಿ ಉದ್ಗರಿಸಿದೆ: ಹೀಗೆ! ದಣಿದಿದ್ದ ಭಾರ ಹೊತ್ತವನನ್ನು ಕಂಡು ಏಕೆ ಎಂದು ಬೊಗಳಿದೆ ರೇಗಿ. ಯಾರದ್ದೋ ಸಸಿಗೆ ನಾನು ನೀರೆರೆದೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ನನ್ನದೇ ಎಂದೆ. ಯಾರೋ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ, ಬೊಂಬು ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೋ  ಬಳ್ಳಿಯ ಮೊಗ್ಗು, ನಾನು ನನ್ನದೇ ಎಂಬಂತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ಯಾರದ್ದೋ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತು, ಅವರ ಬಾಯಿಂದ  ಕಿತ್ತುಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಕವಿ, ಆದುನಿಕನು, ನವ್ಯನು, ಕಾವ್ಯ ತತ್ತ್ವ ಶೋಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೆವೆನು, ಆಶಿಸುವೆ ನಾನು ಬರೆದ ಒಂದೊಂದೂ ಪದ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನೀವು ಓದಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹದ, ಪ್ರತಿಮೆಯ ವಿಷಯವೇ, ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೇನು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು.

ನಗುತ್ತಿರು

ಇಮೇಜ್
ಮೂಲ: ಜಾನ್ ಮೇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ನಗುತ್ತಿರು, ನಲಿಯುತ್ತಿರು, ಜಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು  ಹಸನಾಗಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು, ತಪ್ಪಿನ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೇಟು ಜಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಸನು ಮಾಡು, ನಗುತ್ತಿರು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಅಳೆದರೆ ಇದ್ದೀತು ಒಂದು ಮಾರು, ಹೊರಟಿದೆ ಮಾನವನ ಹೆಮ್ಮೆಯ  ಜಾತ್ರೆ, ನಗುನಗುತ್ತಾ ಈ ಪುರಾತನ ಜಾತ್ರೆಯನು ಸೇರು. ಕೂದಲು ನೆರೆತಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ನಗುನಗುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಿರಲು, ಸ್ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನೇ ಸೃಜಿಸಿದನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲದರ ನಕಲು, ತುಂಬಿದನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂತೋಷದ ಕೆಂಪು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಗೆಮಿನುಗನ್ನು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ  ತುಂಬಿದನು ಸಂತಸ. ಹೀಗಿರಲು ತುಂಬಿಕೋ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ, ಹೀರು, ನೀಲನಭದಿಂದ ಸುರಿವ ರಸಧಾರೆ, ಸೇರಿ ನೀನೂ ಹಾಡು, ಕೇಳಿಸಿಕೋ! ಸಮೂಹಗೀತೆ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ತಾರೆ, ನಗುತ್ತಾ ಮಾಡು ದುಡಿಮೆಯ ಯುದ್ಧ, ಸುರಿಸು ಬೆವರು ಹೀರು ದೇವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು  ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸೋದರರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಕಳೆದುಬಿಡು ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅತಿಥಿಗಳು ನಾವು, ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತಂಗುದಾಣ, ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂಗೀತ, ನಗುತಿರು ಗೆಳೆಯಾ, ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನೆಲದ ಆಟ.

ಕಡಲಿನ ಕರೆ

ಇಮೇಜ್
ಮೂಲ: ಜಾನ್ ಮೇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಒಂಟಿ ಸಾಗರದೆಡೆಗೆ, ಗಗನದೆಡೆಗೆ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೇನೂ, ಎತ್ತರದ ಜಹಜೊಂದು, ಮತ್ತು ದಿಗ್ದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ತಾರೆ, ಚಕಚಕ ಚಲಿಸುವ ಚಕ್ರ, ಹಾಡು ಹೇಳುವ ಗಾಳಿ, ಪಟಪಟ ಹಾರಾಡುವ ನೌಕಾಪಟ, ಕಡಲ ಮುಖ ಆವರಿಸಿದ ಬೂದು ಮಂಜು, ಬೂದಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮೆಲೇರುವ ಕೆಂಬಾವುಟ. ಹೋಗಲೇ ಬೇಕು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದೆ ಕೈಬೀಸಿ ಕಡಲ ಕರೆ, ಹೇಗೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಿ ಈ ಕರೆಯನ್ನು, ಬಾ ಎಂದು ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿದೆ ಬೀಳುತ್ತ ಬೆಳ್ದೆರೆ, ಕೇಳೆನು ಬೇರೇನನ್ನೂ, ಸೂಸುವ ಗಾಳಿ, ಹಾರಾಡುವ ಮೋಡಗಳ ವಿನಾ, ಬೀಳುವ ತೆರೆಗಳ ಬಿಳಿನೊರೆ, ಚಿಮ್ಮುವ ನೀರು, ಮತ್ತು ಕಡಲ್ವಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ. ಮರಳಬೇಕು ಕಡಲಿಗೆ ನಾನಿನ್ನು, ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಜೀವನ ಅಲೆಮಾರಿ, ಕಡಲ್ವಕ್ಕಿ, ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ಹಾದಿ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂರಲಗಿನ ಚೂರಿ, ಕೇಳೆನು ನಾ ಬೇರೇನನ್ನೂ, ಸಹಪಯಣಿಗನ ನಲ್ಗತೆಗಳ ಹೊರತು, ಪಯಣದ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ನಿದ್ದೆ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಗನಸಿನ ಗುರುತು.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತಾರೆ

ಇಮೇಜ್
ಮೂಲ: ವಾಲ್ಟ್ ವ್ಹಿಟ್ಮನ್ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತನೊಬ್ಬನ ಉದ್ದುದ್ದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳುತ್ತಾ  ಭಾಗಾಕಾರ ಗುಣಾಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಮೈದಾಳುತ್ತಾ  ಅಗೋಚರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಯುಗಾಂತರಗಳ ಆಚೆಗೂ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ ಆಗಾಗ ಭಾಷಣ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೋತೃಗಣ  ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಕರತಾಡನ. ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿಹೋಯಿತು ಅದೇಕೋ; ಮೇಲೆದ್ದೆ, ಜನರ ನಡುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೇಗೋ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು, ಹಾಗೇ ನಡೆದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಗುರಿಗೊತ್ತು. ಅಗಾಧ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಬೀರುತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಾಗಿದೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ತಾರೆಗಳ ಮೌನಗಾನಗೋಷ್ಠಿ.

ಹಿಮದ ಕಣ

ಇಮೇಜ್
 ಮೂಲ: ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಾಲಿಂದ ಕೆದರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆಯೊಂದು ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಿಮಕಣ ಬದಲಾಯಿತು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಉಳಿಸಿತು ನಾನು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿನ