ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಟ

ಇಮೇಜ್
ಹಿತ್ತಲ ತೋಟದ ಹಲಸಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವಳಮ್ಮ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ನನ್ನನು ತೂಗುವಳಮ್ಮ ಆಡಿಸುವಳು ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ! ನಾನು ತೂಗಿದೆಡೆ ಬೌವೌ ಎನ್ನುತ ತಾನೂ ಬರುವನು ರಾಮಹರಿ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಜೋಕಾಲಿ ಆಡುವುದವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಚರಿ! ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವೆನು ನಡುಬಗ್ಗಿದ್ದರೂ ಹೇಗೋ ಎದ್ದು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿಬಿಡುವಳು ತಾನೂ! ಅಜ್ಜಿಯ ಕೂಡಿಸಿದೆನು ನಾನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಂತ ಜೀವವ ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಳು ನೆನೆಯುತ ಬಾಯಲಿ "ಭಗವಂತ!" ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಯದೋ ಅಥವಾ ಜೋಕಾಲಿಯದೋ ತಿಳಿಯದು, ಮಾಯೆ! ಮಾಯವಾಯ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಮುಖದಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಡುವ ಭೀತಿಯ ಛಾಯೆ! ಬಾಲ್ಯದ ಸಖಿಯರ ನೆನೆದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ನಗೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಎಷ್ಟೆತ್ತರ ನೂಕುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತೇ ಎನ್ನಲು ಮಿಂಚಿತು ಬಿಳಿಹಲ್ಲು! ಅಮ್ಮನು ನೋಡಿದಳು ಬೆರಗಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಡುವುದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಉಕ್ಕಿತು ನಗೆ ಹಾಲುಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಯಲಿಟ್ಟದ್ದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ! ಹಿತ್ತಲ ತೋಟದ ಹಲಸಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವಳಮ್ಮ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ನನ್ನನು ತೂಗುವಳಮ್ಮ ಆಡಿಸುವಳು ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ! - ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೩, ೨೦೨೪

ಅಮ್ಮನ ಸೀಕ್ರೆಟ್

ಇಮೇಜ್
ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾದಿದೆ ಕೆಂಪಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ನನಗೂ ಬೇಕು! ಕಾವಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾದಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕು! ಪರಿಮಳ ಬರುತಿದೆ ಘಮಘಮ ಎಂದು ಇರಲಾಗದು ಬರಿಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಿನ್ನು ಕೈತೊಳೆದಾಗಿದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡು ಹೇಳುವೆನೇ ಎಂದಾದರೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು! ಗುಂಡಗೆ ಕೆಂಪಗೆ ಗರಿಗರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರಗುವ ತುಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿ ಮುರಿಯಿತೇ ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮುರಿದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವೆನಲ್ಲ! ರುಚಿರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇದು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿ! ಏನಮ್ಮಾ ಹಾಕಿದೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಮ್ಮಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನನಗೆ! ಎಂದರೆ ನಗುವಳು ಗಲ್ಲವ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪುಟ್ಟಾ! ಇರುವುದು ಅಮ್ಮಂದಿರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾಕಡೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತಾ! ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾದಿದೆ ಕೆಂಪಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ನನಗೂ ಬೇಕು ಕಾವಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾದಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕು

ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಪ್ರಸಂಗ

ಇಮೇಜ್
  ಹೀಗಾಯಿತಂತೆ ಒಮ್ಮೆ, ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದನಂತೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಸಂಗ. ಸಭಿಕರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಕ್ಕರು, ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಸೂರು ತಟ್ಟಿದರು ಚಪ್ಪಾಳೆ.  ಕಾದು ಕೂತರು ಮುಂದಿನ ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿಗೆ. ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನೇ ಚಾರ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಕೇಳಿ ನಕ್ಕರು ಹಲವರು, ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದರು ಕರತಾಡನ. ಅದೇ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಸಂಗ ಮೂರನೇ ಸಲ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ ಕಾದನಂತೆ ಚಾರ್ಲಿ ಸಭಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ. ಮೌನವಾಗಿತ್ತು ಸಭಾಭವನ. ಒಬ್ಬರೂ ನಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಹುಡುಗಾಟ ಎಂಬಂತಿತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಭಾವ. ಆಗ ಹೇಳಿದನಂತೆ ಚಾರ್ಲಿ: ನೋಡಿದಿರಾ! ಒಂದೇ ನಗೆಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ನಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಪದೇಪದೇ ಅಳುವಿರಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ  ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆನೆನೆದು ಹಳೆಯ ಯಾವುದೋ ದುಃಖವನ್ನು ಬಗೆ ಬಗೆದು? - ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್  ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦, ೨೦೨೪

ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮರಿ

ಇಮೇಜ್
  ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮರಿ ಬೇಕ್ ಬೇಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಇನ್ನೂ ಕಳ್ಳೆಪುರಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಯು ಒಂದು ಎಂಥ ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ! ನಿನ್ನ ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲವೇನು ತಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಜಾಮೂನು ಬಿಡದೆ ತೊಟ್ಟು ಪಾಕ! ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮರಿ ಬೇಕ್ ಬೇಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಇನ್ನೂ ಕಳ್ಳೆಪುರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ! ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಕಾ ನೆನ್ನೆ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ! ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮರಿ ಬೇಕ್ ಬೇಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಇನ್ನೂ ಕಳ್ಳೆಪುರಿ ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್

ತೃಪ್ತಿ

ಇಮೇಜ್
ಮೂಲ: ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಹೆಪ್ ಬರ್ನ್ ಅನುವಾದ: ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ನಾನು ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ.ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಾವು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಉದ್ದದ.ಸಾಲು ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದೆವು. ನಮಗೂ ಮತ್ತು  ಟಿಕೆಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೂ ನಡುವೆ  ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸಾರದವರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದರು.  ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದವರನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸ್ಥಿತಿವಂತ ಮನೆಯವರಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ  ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಶುಭ್ರವಾಗಿದ್ದವು.  ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೇಳತೀರದು. ಸರ್ಕಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬಫೂನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹರಟೆ ಕೊಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಂದೂ ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.  ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ತೋರಿಸಲು ಕರೆದು ತಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಅವಳು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞ

ಕೈಸಾಲ

ಇಮೇಜ್
ಮಗಳೇ ಇಗೋ ಹಿಡಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಹೋಗು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಡೆದು ತಾ ಉಪ್ಪು ಅಮ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇ? ಮಗಳೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಾಕೆ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ಚಹಾಪುಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಾಲ ನಾನೂ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಆಗಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ತಾನೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವಳು ಬಡವಿ, ಅವಳಿಗೆ ಬೇಡುವುದು ಬಹುಕಷ್ಟ ನಾನೂ ಬೇಡಿದರೆ ನಡುವೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಾರದು ಅಡ್ಡ (ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂದೇಶದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ)

ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಗೊಂಚಲು ಮತ್ತು ಕವಿತೆ

ಇಮೇಜ್
ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಗೊಂಚಲು  ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ: ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು, ಊದಾ, ನೇರಳೆ, ಕಪ್ಪು, ಕಿತ್ತಳೆ! ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣ ತುಂಬುತ್ತಾ ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವ್ಯಯಿಸುವೆ ಎಂದು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೀತು ಗೊಂಚಲಿನ ಬಣ್ಣ! ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪಕ್ವವಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಿತ್ತರೆ ಸರಿ ಕಿತ್ತದಿದ್ದರೆ ಕೆಳಬಿದ್ದು ಸೇರುವುದು ಮಣ್ಣ! ನಕ್ಕು ನುಡಿಯಿತು ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾವಧಾನ! ನೀನು ಬರೆದಾಗ ಕವಿತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪದವನ್ನೂ ತೂಗಿ ಅಳೆದು ಸುರಿದು ಬದಲಿಸಿ  ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕದಲಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಬಿಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ಬಂದವರು ಯಾರೋ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಕವಿತೆಯ ಜೀವನ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳುವೆ ಉತ್ತರವನ್ನ! ಇಷ್ಟಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ  ಕವಿತೆ ಅಮರವಾದರೆ ಆಗ ಕೈ ಹಿಸುಕುತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು  ಎಂದು ಅನುಭವಿಸುವೆಯಾ ಕೊರಗಿನ ಕಷ್ಟ! (ಜಲವರ್ಣ: ಕಾರಾ ಬ್ರೌನ್) ಚಿತ್ರಕವಿತೆ: ಸಿ. ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್